Offentlig upphandling

Som företagare så kan det bli så att man lämnar in offerter till myndigheter som kommun eller landsting som ska köpa någon vara, tjänst eller annat som då måste falla inom lagen om offentligt upphandling. Idag så gör den offentliga sektorn upphandlingar för ungefär 600 miljarder kronor så det är en stor del som ska fördelas bland företag och upphandlare.

Swedish Law

Offentlig upphandling innebär att att någon myndighet inom den offentliga sektorn ska köpa eller hyra något, det kan vara fråga om varor och tjänster men också entreprenadtjänster inom bygg och anläggning. Det kan vara staten som gör en upphandling och även myndigheter inom landstingen, kommuner men även bolag som staten äger och deras styrelser. Lagen om offentlig upphandling finns till för att på bästa sätt ta till vara på marknadens konkurrens och att ha koll på de skattemedel som faktiskt används. Det finns bestämmelser som myndigheterna måste följa när en upphandling sker.

Det kan kännas lite snårigt som företagare att göra en offentlig upphandling då man kanske inte har riktig koll på alla regler. Som företagare så behöver man inte kunna allt och det finns hjälp att få, anlita en upphandlingskonsult som hjälper dig vid just detta och ser till att du fattar de rätta besluten. Konsulten har koll på de regler som är uppsatta och har den erfarenhet som krävs. Den offentliga upphandlingen finns för att göra det lättare för företag att göra affärer med myndigheter inom den offentliga sektorn. Mycket av reglerna är byggda efter direktiv från EU och fungerar relativt lika över hela EU.

Comments Off on Offentlig upphandling

Filed under Företag