Anbud och offerter

Att skriva ett bra anbud är en komplicerad historia om du inte vet hur man ska utforma det för att bäst nå kunden. Ett bra anbud kräver mycket disciplin och måste vara helt kundorienterat. Vem är din kund? Vad erbjuder de? Vilka behov har de och hur relaterar detta till just det du kan erbjuda kunden?

Din kund har också sin egen utvärderingsprocess när det gäller att anta anbud och kan du hitta rätt infallsvinkel – så har du kommit mer än halvvägs, men det finns mycket att tänka på och många fallgropar. Det är viktigt att läsa på noga och det finns många sätt att lära sig på, du kan till exempel läsa en bok men det bästa är att anlita hjälp av en kunnig konsult. Att skriva ett anbud utan några fel i formalia är bara en liten del, men väldigt viktigt för det helhetsintryck du gör på kunden.

Följ instruktioner

Detta innebär att du följer alla instruktioner från kunden, vilket kan vara tekniska krav för den lösning de eftersöker men även layout, formatering, antal sidor och att alla deras frågor besvarats. Läs på själv vare sig du väljer att anlita någon eller inte för att hålla koll på i vilken riktning samtalet rör sig åt. Att utforma anbudet så att kunden lätt och snabbt får en överblick över de krav som ditt företag uppfyller och samtidigt belyser dessa områden lite extra och om ditt företag inte kan uppfylla ett krav gäller det att kunna försöka tona ned betydelsen av detta och även motivera varför.

Genom att formulera och motivera dina lösningar på kundens problem visar du även förståelse för dem och visar att du verkligen sätter dem i fokus och även likaså när du svarar på deras frågor med korrekta svar. Har ditt företag ingen som redan är expert inom detta område kan det vara en bra investering att utbilda en person för detta syfte, då ditt företag kommer att lyckas med fler anbud vilket kan leda till nya kunder.

Om ett projekt tydligt är uttänkt att rikta sig mot flertalet olika leverantörer brukar vanligtvis en så kallad överensstämmelselista anordnas. Listan kan därefter ifyllas av leverantörerna där de på bästa sätt kan försöka påvisa att just de fyller kraven för kunden. Vanligtvis brukar detta ske med en stark sekretess där uppgifterna hålls dolda i högsta möjliga mån och där leverantör sätter ett stort förtroende på kund. Där efter är nästa naturliga del i processen att dessa dokument gås igenom, för att utvärdera vem som är bäst lämpad i förhållande till både pris och utförande.

Som med många andra affärsområden är kunskap och information nyckeln till framgång. När det kommer till anbud och offerter gäller precis samma premiss, där den effektivaste leverantören alltid kommer befinna sig i framkant.

Comments Off on Anbud och offerter

Filed under Företag

Comments are closed.