Category Archives: Företag

Steg för steg guide till CE-märkningsprocessen

CE-märkningen är en process som visar att en produkt uppfyller EU:s hälsa, säkerhet och miljökrav. För att påbörja processen är det viktigt att först identifiera vilka direktiv och standarder som är relevanta för din produkt. Detta kan variera beroende på produktens typ och användningsområde. En noggrann genomgång av EU:s officiella journaler och konsultation med experter kan vara nödvändig för att säkerställa att alla relevanta krav identifieras.

Dokumentation och teknisk konstruktion

När de relevanta direktiven har identifierats, börjar nästa steg med att sammanställa all teknisk dokumentation. Detta inkluderar design- och tillverkningsunderlag, säkerhetsanalyser, testrapporter och användarinstruktioner. Dokumentationen ska visa hur produkten uppfyller de specifika kraven i de tillämpliga direktiven. Det är viktigt att dokumentationen är välorganiserad och tillgänglig för granskning av myndigheter eller vid en marknadskontroll.

Produkttestning och bedömning

Produkttestning är ett kritiskt steg i CE-märkningsprocessen. Beroende på produktens natur och de relevanta direktiven, kan testningen behöva utföras av ackrediterade testlaboratorier. Testerna syftar till att verifiera att produkten uppfyller alla relevanta säkerhets- och prestandakrav. För vissa produktkategorier kan en bedömning av en notifierad organ vara nödvändig för att bekräfta produktens överensstämmelse.

Deklaration av överensstämmelse

När alla tester och utvärderingar är klara och produkten har visats uppfylla alla tillämpliga krav, måste tillverkaren upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse. Detta dokument är en officiell deklaration från tillverkaren att produkten uppfyller alla relevanta EU-direktiv. Det är tillverkarens ansvar att upprätta och underteckna detta dokument.

Märkning och marknadsföring

Det sista steget är att fysiskt märka produkten med CE-märket. Märkets placering och storlek regleras, och det måste vara tydligt synligt, läsbart och permanent. Efter att produkten har CE-märkts, får den marknadsföras och säljas inom hela Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Processen för CE-märkning kan verka överväldigande, men den är avgörande för att säkerställa produkters säkerhet och tillgång till den europeiska marknaden. Genom att noggrant följa dessa steg kan tillverkare säkerställa att deras produkter uppfyller EU:s strikta standarder, vilket bidrar till en säkrare och mer hållbar marknad.

Comments Off on Steg för steg guide till CE-märkningsprocessen

Filed under Företag, Tips

Företag med tillverkning av produkter

Många företag i Sverige producerar och distribuerar produkter. För att det ska gå så smidigt som möjligt behöver ni ett ordentligt märksystem och gott om lagerplats.

Utan ordentlig märkning kommer det garanterat bli kaos. Som tur är finns det ordentliga och moderna märksystem på marknaden. Ni kan exempelvis hitta information om allt för produktmärkning på nätet.

Beroende på vad det är ni ska märka fungerar en del system bättre än andra. Det kan handla om märkning inom industrin på diverse underlag såsom gummi, metall, papp, glas, plast med flera. Det gäller att välja rätt märksystem för att de ska fungera på bästa sätt med de produkter ni vill märka.

Bra märkning underlättar för lagerpersonalen

Ju mer varor ni producerar, desto bättre ordning behöver ni ha på era lager. Det underlättar både för personalen som jobbar där och som skickar ut varor, men även för den som håller koll på mängden produkter som finns tillgängliga för distribution.

Med ett bra märksystem kommer ni att kunna spara in värdefull tid. Det gäller dock att se till att underhålla maskinerna för att det inte ska bli ett stopp i produktionen. Ofta sköter företaget som ni köper systemet från servicen på maskinerna.

Comments Off on Företag med tillverkning av produkter

Filed under Företag, Tips

Easytryck.se – Din partner för snygga foldrar

En av de viktigaste faktorerna som påverkar företagsframgång är förmågan att skapa och bibehålla ett starkt varumärke. Detta gäller särskilt när det gäller marknadsföring av företagets produkter och tjänster.

En av de bästa sätten att göra det är att använda sig av tryckt marknadsföring såsom foldrar, broschyrer och flyers. Foldrar är en av de mest populära marknadsföringsverktygen på marknaden idag, eftersom de är mycket mångsidiga och har en stor potential att dra kundernas uppmärksamhet.

Easytryck.se är ett företag som specialiserat sig på att tillhandahålla högkvalitativ tryckt marknadsföring, inklusive foldrar. Företaget har lång erfarenhet av att skapa och producera tryckt marknadsföring åt olika företag och organisationer runt om i landet. De erbjuder ett brett utbud av tryckt marknadsföring, inklusive foldrar, broschyrer, flyers, visitkort och mycket mer.

Fördelarna med att använda sig av snygga foldrar från Easytryck.se

Easytryck.se är ett företag som förstår vikten av att ha en stark marknadsföringsstrategi. En av de mest effektiva sätten att göra detta är genom användning av foldrar. När du använder dig av snygga foldrar från Easytryck.se, kommer du att kunna dra nytta av följande fördelar:

 1. Professionell design: Easytryck.se har en professionell designstudio som kan hjälpa dig att skapa en imponerande design för dina foldrar. De kan skapa unika och anpassade designkoncept som passar dina behov och önskemål.

 2. Kvalitetspapper: Easytryck.se använder endast högkvalitativa papper och material för att skapa sina foldrar. Detta betyder att dina foldrar kommer att se och kännas professionella och hållbara.

 3. Skräddarsydda storlekar: Easytryck.se kan skapa foldrar i olika storlekar, beroende på dina behov och önskemål. Detta betyder att du kan få foldrar i en storlek som passar dina specifika marknadsföringsbehov.

 4. Snabb leverans: Easytryck.se erbjuder snabba leveranstider på alla sina tryckta marknadsföringsprodukter, inklusive foldrar. Detta betyder att du kan få dina foldrar levererade snabbt och enkelt, vilket är idealiskt om du har ett evenemang eller en annan marknadsföringsaktivitet som närmar sig.

 5. Prisvärdhet: Easytryck.se erbjuder konkurrenskraftiga priser på alla sina tryckta marknadsföringsprodukter, inklusive foldrar. Detta betyder att du kan få högkvalitativa foldrar till ett överkomligt pris.

Sammanfattningsvis är snygga foldrar ett viktigt verktyg för att marknadsföra ditt företag och skapa ett starkt varumärke. Easytryck.se är en pålitlig och erfaren partner som kan hjälpa dig att skapa högkvalitativa foldrar som passar dina specifika marknadsföringsbehov. Med deras professionella designstudio, kvalitetspapper, skräddarsydda storlekar, snabba leveranstider och prisvärda priser kan du vara säker på att du får det bästa värdet för dina pengar. Kontakta Easytryck.se idag för att ta fram snygga foldrar till ditt företag och ta nästa steg mot att skapa en stark marknadsföringsstrategi.

Comments Off on Easytryck.se – Din partner för snygga foldrar

Filed under Företag, Tips

Offentlig upphandling

Som företagare så kan det bli så att man lämnar in offerter till myndigheter som kommun eller landsting som ska köpa någon vara, tjänst eller annat som då måste falla inom lagen om offentligt upphandling. Idag så gör den offentliga sektorn upphandlingar för ungefär 600 miljarder kronor så det är en stor del som ska fördelas bland företag och upphandlare.

Swedish Law

Offentlig upphandling innebär att att någon myndighet inom den offentliga sektorn ska köpa eller hyra något, det kan vara fråga om varor och tjänster men också entreprenadtjänster inom bygg och anläggning. Det kan vara staten som gör en upphandling och även myndigheter inom landstingen, kommuner men även bolag som staten äger och deras styrelser. Lagen om offentlig upphandling finns till för att på bästa sätt ta till vara på marknadens konkurrens och att ha koll på de skattemedel som faktiskt används. Det finns bestämmelser som myndigheterna måste följa när en upphandling sker.

Det kan kännas lite snårigt som företagare att göra en offentlig upphandling då man kanske inte har riktig koll på alla regler. Som företagare så behöver man inte kunna allt och det finns hjälp att få, anlita en upphandlingskonsult som hjälper dig vid just detta och ser till att du fattar de rätta besluten. Konsulten har koll på de regler som är uppsatta och har den erfarenhet som krävs. Den offentliga upphandlingen finns för att göra det lättare för företag att göra affärer med myndigheter inom den offentliga sektorn. Mycket av reglerna är byggda efter direktiv från EU och fungerar relativt lika över hela EU.

Comments Off on Offentlig upphandling

Filed under Företag

Så fungerar offentliga upphandlingar

En offentlig upphandling är processen för inköp av tjänster, varor och annat när den utförs av den offentliga sektorn. Denna process regleras av specifika regler och lagar, syftet av vilka är att se till att myndigheter behandlar alla affärskontrakt lika, oavsett vilket företag det handlar om.De regler vi följer här i Sverige är densamma som följs i hela EU och bygger på EG-direktiv. Dessa regler säger att en myndighet ska vara sakliga och välja leverantör med hänsyn till det som köps och inget annat, de får inte välja leverantör beroende på om det är ett inhemskt företag eller för att de tidigare gjort affärer med företaget. Den som erbjuder den bästa tjänst eller vara till det bästa priset är den som ska få kontraktet.Det finns fem grundprinciper som alltid måste beaktas vid alla offentliga upphandlingar:

 • Icke-diskriminering
 • Likabehandling
 • Proportionalitet
 • Transparens
 • Ömsesidigt erkännande

Icke-diskriminering betyder att när myndigheten utformar förfrågningen får denne inte införa krav som endast svenska företag kan utföra eller känna till.Likabehandling innebär att alla leverantörer måste ges så lika förutsättningar som möjligt, detta inkluderar saker som att alla måste få tillgång till samma information.Proportionalitetsprincipen säger att en myndighet inte får ställa större krav på en leverantör än vad som behövs och anses vara ändamålsenligt för den upphandling som gäller.Transparens innebär att processen ska vara öppen och förutsebar, förfrågningsunderlaget måste därför också vara tydligt och innehålla alla de krav som ska upphandlas.Ömsesidigt erkännande menar att alla betyg, certifikat och intyg som utfärdats av något land inom EU måste även godtas i Sverige. Så länge en vara eller tjänst både säljs och godtas i ett EU-land måste den upphandlande myndigheten i Sverige även göra detta.På grund av de regler som styr över offentliga upphandlingar är det vanligt att företag som planerar att göra affärer med den offentliga sektorn söker hjälp från konsulter, ett exempel på en sådan konsult är Magnus Josephson. Med hjälp från ett sådan konsult kan företaget öka sina chanser att få kontrakt med myndigheter för leverans av tjänster och varor.

Comments Off on Så fungerar offentliga upphandlingar

Filed under Företag

Nybörjare på aktier

Det här inlägget är för dig som vill tjäna några extra slantar och få en snabb grundgenomgång i aktievärlden. Vi kommer att ta upp några generella frågor som många har och försöka besvara dem så gott vi kan. 

Aktier eller fonder?

Innan vi ens börja investera är det många som tvekar: ska de placera sina pengar i fonder eller aktier?I grunden kan man säga att när du köper en aktie, köper du en liten ägarandel i ett företag. Det enklaste och vanligaste sättet att göra detta på är att gå genom en aktiemäklare som utför köpen och kan sammanställa redovisningar för hur det går med dina investeringar.En fond innebär att du köper en lite ägarandel i fonden. Och vad fonden egentligen innehåller kan variera mellan olika värdepapper. Här är det en fondförvaltare som tar hand om dina slantar.Och om vi skulle lista lite för- och nackdelar med dessa två val skulle vi nog säga så här:

 • Fonder kan komma med höga avgifter. 
 • Fonder är dock ett bra sätt för att spara varje månad och det går att hitta sätta in olika summor flera gånger per månad om man så vill.
 • Aktier är billigare, har mindre avgifter.
 • Blir du duktig på aktier blir du även duktig på att förstå ekonomi och företagande vilket alltid är ett plus.
 • Det är svårare att lära sig och tar med tid att hantera än fonder.
 • Riskerna är högre med aktier än med fonder.

Idag ska vi dock prata om aktier, och inte fonder.

Hur mycket pengar ska man investera?

Man vill så klart få så mycket tillbaka som möjligt, men hur stort kapital behövs det?Man kan investera med olika strategier. Vissa köper aktier för små summor och håller noga koll på aktiekurserna. Andra gör stora investeringar under korta perioder och en tredje grupp gör en stor, långsiktig investeringen. Alla kommer med sina för- och nackdelar, men den enklaste varianten är det tredje alternativet. Risken är stor så man ska vara säker på sin sak, men går allt som planerat kommer man att gå med god vinst.

Hålla koll på företagen

En sista sak vi kan nämna, innan vi skriver alltför mycket om det här, är att man måste lära sig att läsa årsredovisningar och rapporter om företagen man investerat i, eller funderar på att investera i. Man måste kunna läsa deras utveckling och se om de är ett bra alternativ. Ta till exempel där här bloggaren som går igenom årsredovisningen för Betsson. Det ser kanske rörigt ut för en nybörjare att läsa igenom, men efter att ha studerat några redovisningar börjar man komma in i rätt tänk och kan urskilja vilka företag som det går bra för, och vilka som det går ännu bättre för. Börja med att läsa vad VD för bolaget har att säga om framtiden, det brukar ge en bra indikation på om det går bra eller dåligt för dem. Senare kan man gå vidare till den lite torrare läsningen och ta dig tiden att fråga Google eller någon i din närhet när du stöter på ord och siffror som du inte förstår. Det är det bästa sättet för att lära sig!

Comments Off on Nybörjare på aktier

Filed under Data, Företag, Internet, Tips

För att bli en bra anställd

Att vara en bra anställd och eftertraktad kräver mer än bara en hög utbildning. Det finns några meriter som man alla ska ha, oavsett yrke och bransch.

Kunna ta kritik

Konstruktiv kritik är en viktig del för att växa som människa och bli bättre på sitt arbete. Många människor har svårt att ta kritik och kan känna sig påhoppade. Men det är oundvikligt att folk kommer att kritisera det du gör och man måste hålla humöret uppe och kunna ta till sig råden utan att bli upprörd.

Lära sig att kompromissa

Det går aldrig att styra och ställe allt. Även chefer kan inte ta vilka beslut de vill. Och som en medarbetare måste man lära sig att kompromissa. Det betyder att man kanske får arbetsuppgifter som man inte vill ha eller måste hjälpa till att genomföra en idé som man inte tror på. Det är klart att man har rädd att argumentera för sin sak men när ingen köper det du erbjuder måste man möte de andra halvvägs.

Vara i tid

I andra kulturer är det okej att vara sen och möten behöver inte alltid hållas en viss tid, men i Sverige håller vi punktlighet väldigt högt. Vi gillar hellre att folk är tidiga än sena. Att vara sen kopplas genast till lathet, att man inte bryr sig eller att man är dålig på att uppskatta tid. Ingen av dessa saker är bra och ska undvikas. Se till att vara i tid till jobbet och eventuella möten.

Comments Off on För att bli en bra anställd

Filed under Företag, Tips

Hur likviderar man ett företag

Nu kanske du som redan känner till vad en likvidation är, undrar varför vi kommer med en så pass negativ artikel såhär på fredags förmiddag, likvidera företag? Ja det kan tyckas så, men det behöver inte alltid vara något dåligt.

Avveckling kan vara något positivt

Att likvidera ett företag, ett bolag eller en förening kan sägas vara synonymt med att avveckla verksamheten. Ibland så fungerar saker inte på det sätt man önskar eller så kanske marknaden har förändrats – eller någon annan anledning till att det är dags att byta spår. Har man kört fast totalt så behöver det inte vara något dåligt att avveckla, det kan ju faktiskt istället vara en fräsch nystart mot något nytt.

Hur gör man för att likvidera?

Hur bär man sig då åt för att likvidera ett företag. Det finns lite olika vägar att gå beroende på hur mycket tid, kunskaper och inkomster man har. En likvidation av ett bolag är en relativt lång process, och har man inte den tiden (7-8 månader) så kan man välja att göra en så kallad snabbavveckling, vilket i praktiken innebär att du säljer ditt bolag till ett företag som ordnar med likvideringen åt dig. Du får alltså betalt för bolaget och därefter så är allt ansvar borta för dig och du kan gå vidare.Om man inte väljer att göra det på detta sätt så går man via Bolagsverket eller tingsrätten. Det som händer är att någon av dessa utser en eller flera likvidatorer som ersätter bolagets tidigare styrelse samt eventuell vd. Tillsammans med bolagets eventuella revisor så sköter likvidatorerna avvecklingen och när likvidatorn lagt fram slutredovisningen på en bolagsstämma så är bolaget upplöst och kan avregistreras hos Bolagsverket. Överskottet av kapitalet fördelas därefter vanligen ut till aktieägarna.

Comments Off on Hur likviderar man ett företag

Filed under Företag

Industrisystem – för effektiv produktion

Den som driver ett produktionsbaserat företag är säkert bekant med de problem som kan uppstå med flaskhalsar. Att ha en industri är ständigt en kamp mot klockan. Står de löpande banden stilla förlorar företaget pengar.Därför måste produktionen vara igång hela tiden för att företaget ska vara så lönsamt som möjligt. Det är dock inte alltid lätt att avgöra var problemen i produktionskedjan uppstår – och varför. Då kan det vara smart att installera ett industrisystem som hjälper er mäta och registrera hur ofta produktionen står stilla, och vad ni kan göra för att motverka de flaskhalsar som hämmar er produktion.

Vad gör ett industrisystem?

Ett industrisystem hjälper er att mäta hur väl ni utnyttjar era maskiner. Genom industrisystem, som exempelvis OEE från Axxos, får ni bra information om vilka problem som uppstår och var de problemen finns. Ett industrisystem hjälper också er att ta reda på hur ni bäst åtgärdar flaskhalsarna samt vilken potential som finns i det nuvarande system ni använder er av.Det sammanställer helt enkelt ett bra beslutsunderlag som ni kan använda er av när ni bestämmer vilka åtgärder ni behöver vidta. Till exempel får ni ta del av insamling av stopptider och cykeltider samt analyser av ert nuvarande system. Statistik relevant för produktionen sammanställs regelbundet.

Effektivisera er redan idag

Det är alltså möjligt att effektivisera er produktion om ni börjar använda er av ett industrisystem. Även om det kan kännas som en stor investering är det något som lönar sig i längden. I nuvarande lågkonjunktur är många mindre produktionsföretag särskilt känsliga för brister i produktionen. En effektivisering av produktionskedjan kan leda till ett mer stabilt ekonomiskt läge – och därigenom rädda jobben.

Comments Off on Industrisystem – för effektiv produktion

Filed under Företag

Ny företagare

Att starta och framgångsrikt driva ett företag kan vara det mest givande man kan göra i livet. Det spelar egentligen ingen roll vad det är man ägnar sig åt. Man kommer med stor sannolikhet få träffa intressanta människor som delar ens passion och skapa kontakter för livet.Företagande innebär också mycket frihet och att man får själv skörda frukten av sitt engagemang. Men det krävs att man gör rätt tidigt för att spara tid och energi och för att hålla företaget rullande.Bland det viktigaste när det kommer till företagande är att ha en tydlig och klar affärsidé (affärsplan) som är ekonomiskt bärande. Om man inte har tidigare erfarenhet av att driva ett företag är det viktigt att söka stöd hos parter som förstår vad företagande innebär. Om man har kontakter är det att rekommendera att knyta upp sig mot en mentor som kan hjälpa till att överkomma de största farorna.När företaget är registrerat och har hittat sin form bör man komma igång med det som kommer vara bärande ekonomiskt. Då är det viktigt att man har en god förståelse hur man arbetar med anbud och offerter. Att skriva tydliga offerter som inte lämnar utrymme för missförstånd är förutsättningen för goda affärsrelationer. Det gäller även att själv förstå de offerter som kommer in så att man inte förväntar sig mer än vad som faktiskt offereras.Om man driver ett mindre företag är det relativt enkelt att sköta bokföring och bokslut på egen hand. Det finns många bokföringsprogram med support som gör livet enkelt. Men om man börjar få ruljans på verksamheten måste man överväga var ens tid är bäst spenderad. Man kanske inte behöver en redovisningsbyrå som sköter allt men någon som har koll på siffrorna kan vara en god idé. Då finns det mer tid över till det faktiska företagandet sker, i kontakten med beställaren eller slutkonsumenterna.

Comments Off on Ny företagare

Filed under Företag