Nyttiga nättips

På nätet kan man som alla vet göra mycket roligt, men man kan också göra en hel del nyttigt. Här kommer ett par bra tips på hur man kan använda nätet i nyttosyfte.

Gå på banken

Tiden när man behövde gå ner till bankkontoret och stå i kö i en halvtimme för att betala en räkning är sedan länge förbi. Numera går detta att göra enkelt och bekvämt direkt hemifrån. Förutom att betala räkningar kan man också göra en hel annat via sin Internetbank, som till exempel att överföra pengar mellan olika konton samt köpa aktier och fonder. Har man inte redan någon form av Internetbank är ett bra tips att man skaffar sig detta.

Lagra filer

Har man mycket bilder, filmer eller andra typer av filer som tar mycket plats går det ganska snabbt att fylla upp datorns hårddisk. Ett bra tips ifall man börjar få ont om utrymme på disken är att lagra filer i det så kallade molnet, vilket blivit väldigt populärt under de senaste åren. Fördelen med att lagra filer i molnet är dels att man kan komma åt de vart ifrån man vill, dels att de är säkerhetskopierade på någon annan plats än i sitt hem.

Comments Off on Nyttiga nättips

Filed under Internet, Tips