För att bli en bra anställd

Att vara en bra anställd och eftertraktad kräver mer än bara en hög utbildning. Det finns några meriter som man alla ska ha, oavsett yrke och bransch.

Kunna ta kritik

Konstruktiv kritik är en viktig del för att växa som människa och bli bättre på sitt arbete. Många människor har svårt att ta kritik och kan känna sig påhoppade. Men det är oundvikligt att folk kommer att kritisera det du gör och man måste hålla humöret uppe och kunna ta till sig råden utan att bli upprörd.

Lära sig att kompromissa

Det går aldrig att styra och ställe allt. Även chefer kan inte ta vilka beslut de vill. Och som en medarbetare måste man lära sig att kompromissa. Det betyder att man kanske får arbetsuppgifter som man inte vill ha eller måste hjälpa till att genomföra en idé som man inte tror på. Det är klart att man har rädd att argumentera för sin sak men när ingen köper det du erbjuder måste man möte de andra halvvägs.

Vara i tid

I andra kulturer är det okej att vara sen och möten behöver inte alltid hållas en viss tid, men i Sverige håller vi punktlighet väldigt högt. Vi gillar hellre att folk är tidiga än sena. Att vara sen kopplas genast till lathet, att man inte bryr sig eller att man är dålig på att uppskatta tid. Ingen av dessa saker är bra och ska undvikas. Se till att vara i tid till jobbet och eventuella möten.

Comments Off on För att bli en bra anställd

Filed under Företag, Tips