Så fungerar offentliga upphandlingar

En offentlig upphandling är processen för inköp av tjänster, varor och annat när den utförs av den offentliga sektorn. Denna process regleras av specifika regler och lagar, syftet av vilka är att se till att myndigheter behandlar alla affärskontrakt lika, oavsett vilket företag det handlar om.De regler vi följer här i Sverige är densamma som följs i hela EU och bygger på EG-direktiv. Dessa regler säger att en myndighet ska vara sakliga och välja leverantör med hänsyn till det som köps och inget annat, de får inte välja leverantör beroende på om det är ett inhemskt företag eller för att de tidigare gjort affärer med företaget. Den som erbjuder den bästa tjänst eller vara till det bästa priset är den som ska få kontraktet.Det finns fem grundprinciper som alltid måste beaktas vid alla offentliga upphandlingar:

  • Icke-diskriminering
  • Likabehandling
  • Proportionalitet
  • Transparens
  • Ömsesidigt erkännande

Icke-diskriminering betyder att när myndigheten utformar förfrågningen får denne inte införa krav som endast svenska företag kan utföra eller känna till.Likabehandling innebär att alla leverantörer måste ges så lika förutsättningar som möjligt, detta inkluderar saker som att alla måste få tillgång till samma information.Proportionalitetsprincipen säger att en myndighet inte får ställa större krav på en leverantör än vad som behövs och anses vara ändamålsenligt för den upphandling som gäller.Transparens innebär att processen ska vara öppen och förutsebar, förfrågningsunderlaget måste därför också vara tydligt och innehålla alla de krav som ska upphandlas.Ömsesidigt erkännande menar att alla betyg, certifikat och intyg som utfärdats av något land inom EU måste även godtas i Sverige. Så länge en vara eller tjänst både säljs och godtas i ett EU-land måste den upphandlande myndigheten i Sverige även göra detta.På grund av de regler som styr över offentliga upphandlingar är det vanligt att företag som planerar att göra affärer med den offentliga sektorn söker hjälp från konsulter, ett exempel på en sådan konsult är Magnus Josephson. Med hjälp från ett sådan konsult kan företaget öka sina chanser att få kontrakt med myndigheter för leverans av tjänster och varor.

Comments Off on Så fungerar offentliga upphandlingar

Filed under Företag