Industrisystem – för effektiv produktion

Den som driver ett produktionsbaserat företag är säkert bekant med de problem som kan uppstå med flaskhalsar. Att ha en industri är ständigt en kamp mot klockan. Står de löpande banden stilla förlorar företaget pengar.Därför måste produktionen vara igång hela tiden för att företaget ska vara så lönsamt som möjligt. Det är dock inte alltid lätt att avgöra var problemen i produktionskedjan uppstår – och varför. Då kan det vara smart att installera ett industrisystem som hjälper er mäta och registrera hur ofta produktionen står stilla, och vad ni kan göra för att motverka de flaskhalsar som hämmar er produktion.

Vad gör ett industrisystem?

Ett industrisystem hjälper er att mäta hur väl ni utnyttjar era maskiner. Genom industrisystem, som exempelvis OEE från Axxos, får ni bra information om vilka problem som uppstår och var de problemen finns. Ett industrisystem hjälper också er att ta reda på hur ni bäst åtgärdar flaskhalsarna samt vilken potential som finns i det nuvarande system ni använder er av.Det sammanställer helt enkelt ett bra beslutsunderlag som ni kan använda er av när ni bestämmer vilka åtgärder ni behöver vidta. Till exempel får ni ta del av insamling av stopptider och cykeltider samt analyser av ert nuvarande system. Statistik relevant för produktionen sammanställs regelbundet.

Effektivisera er redan idag

Det är alltså möjligt att effektivisera er produktion om ni börjar använda er av ett industrisystem. Även om det kan kännas som en stor investering är det något som lönar sig i längden. I nuvarande lågkonjunktur är många mindre produktionsföretag särskilt känsliga för brister i produktionen. En effektivisering av produktionskedjan kan leda till ett mer stabilt ekonomiskt läge – och därigenom rädda jobben.

Comments Off on Industrisystem – för effektiv produktion

Filed under Företag