Ecodriving

Ecodriving handlar om att köra motordrivet fordon ekonomiskt samtidigt som man värnar om miljön. Det är möjligt att spara upp till 20 % i bränsleförbrukning med hjälp av ecodriving. Först ochfrämst bör man ha i åtanke att också valet av fordon påverkar många faktorer. Så det är givetvis inte enbart själva körningen som påverkar din ekonomi och miljö. Ett fordon som är billigt i drift och miljöanpassat påverkar helheten och i slutändan resultatet av ecodriving.Vad innebär ecodriving rent konkret? Några typiska metoder av ecodriving är att växla upp istället för att ligga kvar på låg växel, och dessutom hoppa över växlar. Du bör köra på ettans växel max två billängder för att sedan växla till högre växel. Det gäller att inte gasa i onödan och släppa gasen i tid. Försök att utnyttja motorbromsning så ofta du kan. Det innebär att du utnyttjar en naturlig minskning av fart i och med att du växlar ner. I korsningar bör du undvika att gå ner till ettans växel, och se till att ha tillräckligt med styrfart så du kan svänga på tvåan. Och i de fall du behöver stanna för rött eller stopplikt så bör du självfallet undvika spillgas d.v.s. att du gasar i onödan. Förutom miljön och ekonomin så mår bilen bättre av ecodriving, det kan leda till färre reparationer av din bil då den hanteras på ett mer varsamt sätt.Men det sunda förnuftet säger att onödig gasning inte är speciellt ekonomiskt eller miljövänligt. Poängen är att det sunda förnuftet ständigt bör vara med dig när du är ute i trafiken. Ecodriving innebär att du har ytterligare faktorer att förhålla dig sunt till. Till exempel ska du givetvis använda bromsen istället för att motorbromsa i situationer då det krävs. Teknikutvecklingen har de senaste åren underlättat ecodriving. Det finns till exempel bränslemätare som mäter impulser flera gånger i sekunden. Mätaren är igång nästan direkt när föraren släpper gasen. Det är ett bra pedagogiskt verktyg- framför allt därför att den är så snabb och effektiv.

Comments Off on Ecodriving

Filed under Teknik