Programmera

Idag finns det oändligt många saker som styrs helt av koder som någon har skrivit. Det kan vara för en hemsida, ett spel eller en app. Det finns fler saker som styrs av kod, men dessa är de som är mest förekommande.Ända sen den 1954 har programmering används inom datavetenskapen. Beroende på vad du vill göra med programmering så gäller det att välja rätt programmeringsspråk. Den mängd programspråk det finns att välja mellan gör att det hela kan kännas tungt att börja lära sig. Ett av de lättare språken att lära sig, som samtidigt har många användningsområden, är python. Koden i sig är inte så svår att varken skriva eller läsa. Men beroende på vad personen i fråga vill göra för typ av program så finns det olika språk som är bättre lämpade för vissa saker.Det finns två typer av programmeringsspråk, högnivå och lågnivåspråk. Lågnivåspråk är ett mer maskinnära programmeringsspråk medan högnivå är mer människonära. Det betyder att lågnivåspråk är närmare den kod som styr själva datorn. Lågnivå använder sig av kommandon som processorn i datorn använder sig av och kan på så sätt vara mer effektiv. Högnivå använder sig inte av detta utan är lättare att läsa och skriva. Vad som är lättare eller bättre är upp till vem som ska skriva ett program. Många tycker att högnivå är bättre då det är lättare att förstå och det behövs inte lika mycket kod för att skriva något simpelt. Andra tycker att lågnivå är bättre då de som är duktiga med lågnivåspråk får en större kontroll över hur programmets beteende.Att lära sig programmering är att lära sig ett språk. Programmering kräver att syntaxen stämmer för att koden ska funka. Precis som i ett vanligt språk så måste syntaxen vara korrekt för att programmet ska kunna förstå vad som ska göras.Det lättaste att lära sig med programmering är att få programmet att skriva ”Hello, World!”. Beroende på språk så skrivs det på olika sätt, just för att de olika språken använder sig av olika syntaxer. Till exempel, om man använder sig av högnivåspråket python och vill få det att skriva ”Hello, World!” skriver man i kodblocket:

print ("Hello, World!")

I C++ däremot, ett annat högnivåspråk, så skriver man:

#include <iostream>int main(){  std::cout<< "Hello, World!" << std::endl;   return 0;}

Dessa två skiljer sig ganska mycket åt trots att de skriver samma sak och är samma typ av språk. I ett lågnivåspråk så skiljer det sig ännu mer. Vill man skriva ”Hello, World!” i assembler, ett lågnivåspråk, så skriver man:

mov    ah,9mov    dx,offset helloint 21hmov    ah,4Chint 21hhello  db 'Hello, World!',0dh,0ah,'$'

Comments Off on Programmera

Filed under Data