Att sälja sina guldsmycken på nätet

Den kemiska beteckningen för guld är Au, från latinets aurum, vilket ungefärligt betyder strålande gryning. Handeln med guld har en lång historia och spelar stor roll än i dag.

Sveriges Riksbank, liksom många andra centralbanker, äger fortfarande en betydande guldreserv. Guld är alltid värdefullt, men smycken som ligger och samlar damm hemma skänker inte mycket glädje. Är du i behov av pengar kan det vara en god idé att i stället sälja och få ett välbehövligt bidrag till hushållskassan.

Vad får jag för mitt guld?

Världsmarknadspriset på guld varierar från dag till dag beroende av en rad olika faktorer. Vad en handlare kan erbjuda dig för ditt guld beror dels på dagspriset, men också på till exempel hur rent ditt guld är och hur mycket du har att sälja. Många guldhandlare bedriver i dag endast handel över nätet. De har inte de traditionella guldbutikernas utgifter för lokaler och hyra och kan därför ofta erbjuda bättre priser.

Viktigt att tänka på när du säljer guld

När du säljer guld är det viktigt att kontrollera att näringsidkaren är seriös. Den som handlar med begagnat guld lyder under lagen om handel med begagnade varor och ska ha giltigt polistillstånd.

Comments Off on Att sälja sina guldsmycken på nätet

Filed under Tips