Vad innebär modet Streetwear?

Streetwear fungerar som en återspegling av det nuvarande kulturlandskapet. Vad som anses vara gatumode förändras när människorna som bär det ändras också. En del av det som ledde till branschens framgång är dess inkludering. Till skillnad från de flesta modeområden är streetwear ofta storlekstäckande, könsneutralt och tillverkas eller bäras av människor i färg.

Vad som anses Streetwear?

Streetwear är extremt personligt och beror till stor del på personlig stil, plats och inkomstnivå, så det finns egentligen inget rätt eller fel sätt att bära streetwear. Stil saker på ett sätt som känns äkta för dig, inte baserat på de sponsrade inläggen i ditt flöde. Kom ihåg att streetwear i grunden handlar om att blanda komfort och funktionalitet med självuttryck.

Streetwear idag

Sammanfattningsvis måste streetwear börja någonstans; och faktum är att den var avsedd att växa. Som människor kommer vi alltid att leta efter sätt att göra saker annorlunda, det är det som gör oss så unika. Om vi gjorde samma saker och hade samma kläder genom åren, skulle det helt enkelt inte hända några innovativa saker. Så om du också vill visa din unika sida och uttrycka dig med dina streetwear.

Comments Off on Vad innebär modet Streetwear?

Filed under Tips