Så fungerar hydraulik

Inom bygg- och ingenjörsindustrin har hydraulik blivit en väldigt viktig teknik i dagens samhälle. Den har moderniserat industrin och förändrat hur man arbetar med olika maskiner. Med hjälp av hydraulik har man fått mer kontroll över hur energin styrs och överförs i fordon och maskiner.

Tekniken går ut på att inom ett slutet rör utsätta vätskan för enormt tryck, som så småningom omvandlas till mekanisk energi. Rörsystemen kan bestå av bland annat pumpar, ventiler och slangar. Valet av dessa delar påverkar sedan hur kraften överförs till verktyget och sätter det i rörelse. På företaget Stack Hydrauliks hemsida kan du hitta mer information om hydraulik och hur det fungerar.

Anpassningsbar energinivå

Beroende på vad för funktion hydraulcylindern har i ett visst arbete så kan energinivån styras och anpassas. Ett exempel är hur tekniken utnyttjas då man styr grävmaskinens skopa. Det vissa inte vet är att hydrauliken även återfinns och används i många andra industrier runt om i världen. Skogsmaskiner, jordbruksmaskiner, lastbilar flygplan och nöjesparker är bara några exempel på vad som använder tekniken.

Som nämnt så används hydraulik i grävmaskiner, eller rättare sagt i ett verktyg som kallas för hydraulhammare. Hammaren monteras på maskinen och används till att bryta ner stora sten- och betongblock till mindre fragment, som sedan förs vidare till ett krossverk där de kan brytas ner ännu mer. AMAS erbjuder flera olika storlekar av hydraulhammare inom sitt sortiment.

Hydraulsystem

Hydraulsystem delas också in i två system: hydrodynamiska system och hydrostatiska system. Inom hydrostatiska system så finns det två viktiga beståndsdelar. Den ena innehåller vätska med ett normalt atmosfärstryck, medan vätskan i den andra delen utsätts för ett högt tryck. Därefter slussas vätskan ut genom rören till en motor och tryckcylinder. Energin som uppstår från den pressade vätskan förvandlas så småningom till mekanisk energi. Hydrodynamiska system används för det mesta inom fordon som är i behov av energiöverföringar. Automatväxellådor är ett exempel.

Comments Off on Så fungerar hydraulik

Filed under Tips